Добре дошли в www.odz2.net - oфициален сайт на ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" гр. Варна

 


 

Конкурс за детска рисунка на "Амек Тойс" 2014

 


 

“Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на Обединено детско заведение № 2 « Д-р Петър Берон», гр. Варна

 


 

Децата от ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" гр. Варна пеят, танцуват, радват своите родители!
Изпълненията можете да видите във Видео галерията!

 


 

На 27.02.2014 г. от 10:30 часа децата от IVб група демонстрираха знания за миналото на своята Родина чрез драматизацията "Радини вълнения" от "Под игото" на Иван Вазов. Събитието бе уважено от представители на Община Варна, кметство Приморски, общински съветници, преподаватели от ДИКПО - гр. Варна и др.

IV Б гр Трети март /Видео/

 


 

ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон"

5-6 ноември

Участие в проект - Апробиране на модела за инспектиране в училищата, детските градини и обслужващите звена.

 


 

ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" - гр. Варна Ви представя:

"Червената шапчица и ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА"

по програма:

"Безопасно поведение на децата на улицата"

 


 

На 31.05.2013 г. в ОДЗ №2 "Д-р Петър Берон" се състоя тържествено изпращане на подготвителна група.

 Видео можете да видите като кликнете/натиснете върху текста.

 На 23.05.2013 г. в ОДЗ №2 ”Д-р Петър Берон” се проведе закриване на учебната година.

Снимки и видео можете да видите като кликнете/натиснете върху текста.

 


 

На 21.05.2013 г. се проведе Фестивалът "Приказка без край". С участие на ОДЗ№2 "Д-р Петър Берон" - град Варна от трета "А" група с "РАБОТНА МЕЦАНА" от Леда Милева.
Учители: Е. Генова и Ж. Василева

Видео можете да видите като кликнете/натиснете върху текста.

 


 

На 18.05.2013 г. от 10.00 часа, Община Варна - Дирекция Образование, младежки дейности и спорт” и Дружество „Атапис” проведоха детски фолклорен събор ”Шарена китка”.

ОДЗ 2 "Д-р Петър Берон" беше представено от 3Б група с ръководители – Г. Керчева, Т. Атанасова и В. Каменарова. Те представиха песента ”Лудо младо” и право хоро.

Снимки и видео можете да видите като кликнете/натиснете върху текста.

Сайта е изграден и се поддържа от Админ ООД.